FTTH & FTTB

FTTH (Fiber To The Home) dan FTTB (Fiber To The Building) merupakan penyelenggara jaringan dengan media penghantaran serat optik hingga mencapai ke titik pelanggan (Home) atau gedung (Building). FTTH dan FTTB menggunakan satu core kabel optik untuk TX dan RX. Manfatnya adalah dapat meningkatkan value sebuah kawasan dengan basis teknologi mutakhir.